Technologie z myślą o człowieku

Redesign logo

Grupa Pracuj

Wiodący innowator

Grupa Pracuj jest wiodącym innowatorem i twórcą rozwiązań w zakresie e-rekrutacji i zarządzania e-HR. 600+ pracowników, 14 biur w Polsce i na Ukrainie, 4 wiodące marki oraz 35 tys klientów z 40 krajów. Liczby Grupy mówią same za siebie.

Eksplorowanie tematu

Na etapie projektów wstępnych zostało zrealizowanych kilkadziesiąt unikalnych koncepcji. Oczekiwania klienta zostały sprawdzone wizualnie pod wieloma kątami. Wewnętrzna selekcja przeprowadzana na podstawie przyjętych wcześniej założeń zakończyła się wyborem kilku koncepcji o największym potencjale.

Płynne przejście

Nowe logo marki odzwierciedla sukces organizacji oraz jej aktualną, silną
pozycję na rynku. Jednocześnie nowe logo jest kontynuacją istniejącej tożsamości wizualnej i nawiązaniem do stosowanego w grupie stylu wizualnego.

Marka z wartościami

Nowy znak dla marki Grupa Pracuj został oparty na idei, którą można wyrazić za pomocą słów „Żyjemy technologią”. Idea te przedstawia kluczowe wartości dla marki, jakimi są człowiek i technologia oraz sam akt łączenia tych dwóch różnorodnych światów.

Po pierwsze porządek

Poprawne zarządzanie nowym znakiem ma zapewnić księga znaku, która była przedmiotem ścisłej współpracy.

Potencjał do budowania

Zakres prac dotyczył kreacji nowego znaku dla Grupy. Tworzony był on jednak z myślą o przyszłościowym systemie identyfikacji. Potencjał i przykładowy sposób wykorzystywania znaku przedstawiają poniższe wizualizacje.

Jak pokazać nowy wizerunek

Współpraca z klientem nie zakończyła się wraz z dostarczeniem projektu. Nasze wsparcie merytoryczne oraz projektowe dotyczyło również etapu prezentacji nowego wizerunku. Na jego potrzeby stworzyliśmy krótką animację oraz dedykowany landing-page www.grupapracuj.pl/nowelogo. Aby zobaczyć video, kliknij na obrazek.

Zakres prac

logo
launch nowego wizerunku

Tworzymy różnicę – teraz.

Napisz do nas